Eénstapsflowchemie. Komt de pil van de toekomst werkelijk uit één flowreactor? Het One-Flow Project is er hard mee bezig.

05-09-2017

Het Europese One-Flow Project, dat 1 januari van start ging, streeft naar een heel nieuwe vorm van chemie, waarbij meerdere reacties tegelijkertijd in één flowreactor plaatsvinden. Tegelijk in hydrofiel en hydrofoob, zuur en basisch milieu, het maakt niet uit. Met als idee dat de pil van de toekomst niet meer komt uit een eindeloze reeks batchprocessen, maar uit één flowreactor bediend door een robot en aangestuurd door een chemicus. Prof.dr. Volker Hessel en Prof.dr.ir. Jan van Hest van de Technische Universiteit Eindhoven leggen dit nader uit in een interview in het vakblad voor Wetenschap en Life Sciences: C2W #14 van augustus 2017.

Download full article.


View all Articles